Äldre personers rättigheter

Att trygga äldre personers rättigheter är en viktig del av arbetet med att förverkliga grundläggande och mänskliga rättigheter.

Äldre har samma grundläggande och mänskliga rättigheter som unga. I praktiken förverkligas de äldres rättigheter ofta sämre.

Äldre personer har rätt till service, ett värdefullt liv och delaktighet. Delaktighet betyder att äldre kan ha hobbyer och samma möjligheter som alla andra att delta i samhället.

Äldre har egna rättigheter och är inte bara föremål för åtgärder. Alla äldre är individer. Deras bakgrund, livssituation och egenskaper varierar.

För att trygga äldre personers rättigheter behöver vi mera information om deras liv. Med hjälp av informationen kan deras situation förbättras. De som fattar beslut måste bli bättre på att dra nytta av informationen.