Hur genomför vi i Finland FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och hur följer vi upp konventionen?

I FN:s konvention står det hur den ska genomföras och följas upp.


Kontaktpunkt


Varje stat utser en kontaktpunkt, som ska ta hand om olika frågor när konventionen genomförs.

Till kontaktpunkten i Finland hör Social- och hälsovårdsministeriet, Utrikesministeriet och Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (VANE).


Samordningssystem


Staten kan grunda ett samordningssystem som gör det lättare att genomföra konventionen. I Finland är det Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (VANE) som koordinerar genomförandet. (https://vane.to/sv/vane/lattlast)


Oberoende och självständig aktör


Staten utser en oberoende och självständig aktör som främjar, skyddar och följer med att konventionen genomförs. Finlands oberoende aktör är Finlands nationella människorättsinstitution (NHRI). (Människorättscentret, människorättsdelegationen och riksdagens justitieombudsman bildar tillsammans NHRI.)

Den oberoende aktören tar också personer med funktionsnedsättning och deras organisationer med i uppföljningen. Under människorättsdelegationen har man grundat Människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning (VIOK). Via VIOK kan personer med funktionsnedsättning delta i arbetet med att följa upp konventionen.

Personer med funktionsnedsättning och deras organisationer ska också få delta i statens verksamhet.