Människorättscentret

Vad är Människorättscentret?


Människorättscentret är ett självständigt ämbetsverk, som arbetar för att våra grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter ska förverkligas.

Människorättscentret finns i riksdagen. Centret grundades år 2012.

Centrets uppgifter står i lagen, de är alltså lagstadgade.


Vad gör Människorättscentret?

Centret grundades för att det behövdes en självständig officiell aktör som arbetar med grundläggande och mänskliga rättigheter. För det arbetet behövdes det planering, samarbete och kunniga människor.

Det här arbetar Människorättscentret med:

  • utreder och följer med hur grundläggande och mänskliga rättigheter förverkligas i Finland 
  • arbetar för att grundläggande och mänskliga rättigheter ska förverkligas 
  • informerar människor om grundläggande och mänskliga rättigheter 
  • utbildar i och utvecklar människorättsfostran 
  • främjar forskningen om grundläggande och mänskliga rättigheter 
  • stöder ett samarbete mellan myndigheter och organisationer samt andra aktörer 
  • europeiskt och internationellt samarbete
  • följer med hur Finland följer internationella människorättsavtal och hur vi verkställer de rekommendationer och lösningar som Finland får av de internationella övervakningsorganen. 

Tillsammans arbetar Människorättscentret, människorättsdelegationen och riksdagens justitieombudsman för att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska förverkligas i Finland. Läs mera om den här specialuppgiften och om FN:s konvention.

Människorättscentret behandlar inte medborgares klagomål eller andra enskilda fall. Det är justitieombudsmannen som behandlar klagomålen.