Människorättscentret

Mitä selkokieli tarkoittaa.

Mänskliga rättigheter

Vad är mänskliga rättigheter?

Uppföljning

Hur mänskliga rättigheter uppföljas.

Människorättscentret

Vad gör Människorättscentret?

Utbildning

Vad betyder människorättsfostran.

Personer med funktionsnedsättning

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Kontakt

Hur kontaktar du oss.

Äldre personer

Äldre personers rättigheter.

Lättläst

Vad betyder lättläst.

Kontakt

Telefon

09 4321 (riksdagens växel)

Epost

info@manniskorattscentret.fi