Lättläst

Om lättläst


Lättläst är ett lättare språk än standardspråket. Det är en språkform där innehållet, vokabulären och uppbyggnaden är anpassat till läsaren så att språket blir lättare att läsa och förstå. Lättläst riktar sig till personer som har svårt att läsa eller förstå standardspråk.

Selkokeskus följer med och deltar aktivt i forskning och utveckling gällande lättläst, såväl i hemlandet som internationellt. Den lättlästa svenskan i Finland utvecklas av LL-center.


Varför behövs lättläst?Ett svårt språk hindrar många människor från att fungera som fullvärdiga medborgare i det finska samhället. Syftet med lättläst är att hjälpa människor som behöver lättläst att få information, läsa, ge uttryck för sina tankar och att delta i samhällets aktiviteter. Lättläst är ett tillgängligt språk. Varje människa har rätt till information som är förståelig. Det är en grundförutsättning för ett självständigt liv och för att kunna påverka i samhället.

Människor med bristfällig språkförmåga har nytta av lättläst. Språkliga problem gör det svårare att klara sig i t.ex. vardagen, studierna och arbetslivet samt att delta i samhällets aktiviteter.

Behovet av lättläst kan ha många orsaker:

  • neurobiologiska orsaker (t.ex. intellektuell funktionsnedsättning,
    dysfasi, dyslexi, ADHD)
  • försvagad språkförmåga (t.ex. minnessjukdom, afasi)
  • läsaren har inte finska eller svenska som modersmål.

En stor del av det lättlästa materialet lämpar sig för alla olika grupper. Om materialet huvudsakligen är avsett för en viss grupp, är
det bra att beakta målgruppen och anpassa materialet till just den gruppens behov. Resultatet är ett språk som betjänar alla grupper
bättre än standardspråket, men som särskilt tar huvudmålgruppens behov och utmaningar i beaktande.


Lättläst är en del av tillgängligheten


Lättläst är en del av tillgängligheten. Man kan tänka sig att tillgänglighet består av en hinderlös fysisk miljö, tillgänglig hemsidesteknik samt informativ och språklig tillgänglighet, dit lättläst hör.


Användningen av lätt språk


Lätt språk kan användas både i tal och skrift. Man kan publicera många slags texter på lättläst: tryckta eller digitala texter, videor, bildserier, talböcker etc. Lätt språk kan användas i vardagligt tal, i intervjuer, undervisningssituationer eller kundservice. I alla situationer där man använder lätt språk är målsättningen att människor ska kunna förstå varandra.