Människorättsfostran och Människorättscentret

Människorättscentret främjar fostran och utbildning som gäller våra grundläggande och mänskliga rättigheter.

Människorättscentret stöder till exempel skolor och organisationer som arbetar med människorättsfostran. Målet är att människor ska veta mera om sina och andras rättigheter och respektera dem.

Människorättscentret arbetar för människorättsfostran på följande sätt:

  • Människorättscentret producerar och förmedlar information och undervisningsmaterial om de mänskliga rättigheterna.
  • Människorättscentret utbildar myndigheter och andra aktörer som arbetar med mänskliga rättigheter. 
  • Människorättscentret följer med undervisningen och utbildningen i Finland och rapporterar till FN. 
  • Människorättscentret arbetar för samarbete mellan dem som arbetar för mänskliga rättigheter.


Föreläsningsserie om människorättsfostran


På Människorättscentrets hemsidor finns en föreläsningsserie om grundläggande och mänskliga rättigheter. Föreläsningsserien finns inte på lätt svenska.