Riksdagens justitieombudsman

Riksdagens justitieombudsman ser till att myndigheterna följer lagen i sitt arbete och sköter sina uppgifter.

En myndighet kan vara en domstol, ett ämbetsverk eller en statlig inrättning. Till exempel poliser och hälsocentralens läkare är tjänstemän.

Justitieombudsmannen övervakar framför allt att medborgarnas grundläggande och mänskliga rättigheter förverkligas.


Vad gör justitieombudsmannen?


Justitieombudsmannens uppgifter:

  • Justitieombudsmannen undersöker klagomål, när medborgarna klagar på ämbetsverkens verksamhet. 
  • Justitieombudsmannen tar initiativ. Det betyder att hen undersöker problem som hen själv har upptäckt. 
  • Justitieombudsmannen inspekterar myndigheter och inrättningar. Hen inspekterar särskilt fängelser, garnisoner och andra slutna inrättningar, som barnhem. 

Alla som misstänker att en myndighet har gjort något fel eller varit orättvis kan skicka ett klagomål till justitieombudsmannen.

Ett initiativ betyder att justitieombudsmannen undersöker problem som hen själv har upptäckt.

I Finland har vi en justitieombudsman och två biträdande justitieombudsmän.

Justitieombudsmannen publicerar varje år en verksamhetsberättelse om sitt arbete.

Läs mera: Riksdagens justitieombudsmans webbsidor på lätt svenska.