Människorättsfostran

Alla har rätt till människorättsfostran. I FN:s deklaration om människorättsfostran (texten är inte på lätt svenska) står det vad människorättsfostran är.

Så här kan man säga det kort:

  • Människorättsfostran är utbildning, fostran och information.
  • Människorättsfostran hjälper människor att bli medvetna om sina rättigheter och respektera andras rättigheter.
  • Via människorättsfostran får människor kunskap och färdigheter, som de kan använda för att utveckla sina attityder och sätt att göra saker.
  • Målet med människorättsfostran är att alla i hela världen ska respektera alla människors rättigheter och friheter, och att ingen kränker någon annans rättigheter.

FN har ett världsprogram som ska förverkliga deklarationen om människorättsfostran. Programmets hela namn är Världsprogrammet för utbildning om mänskliga rättigheter, på engelska heter det World Programme on Human Rights Education (WPHRE).

Europarådet har en stadga om utbildning i demokratiskt medborgarskap och mänskliga rättigheter (dokumentet är inte på lätt svenska). Europarådet har också undervisningsmaterial om mänskliga rättigheter, till exempel Compasito – handbok för utbildning i mänskliga rättigheter för barn.Närstående begreppMänniskorättsfostran har mycket gemensamt med följande begrepp:

  • demokratifostran
  • fostran i internationella och globala frågor
  • medborgarfostran.