Människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning (VIOK)

Under Människorättscentret fungerar Människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning (VIOK).

VIOK började sin verksamhet år 2016. Kommittén är vald för fyra år (2016–2020). Efter det väljs nya medlemmar till kommittén.Kommitténs uppgifterVIOK har följande uppgifter:

 • VIOK gör framställningar till riksdagens justitieombudsman och till Människorättscentret. VIOK berättar hur de kan arbeta för att funktionshindrade personers rättigheter ska förverkligas bättre och för att konventionen om funktionshindrade personers rättigheter ska beaktas.
 • VIOK kan ställa frågor till Människorättsdelegationen och göra framställningar som gäller funktionshindrade personers rättigheter
 • VIOK:s experter hjälper justitieombudsmannen och Människorättscentret om de ber om hjälp.Medlemmarna i Människorättskommittén för funktionshindrade personer åren  2016–2020Kommittén har tre slags medlemmar:

 1. Människorättsdelegationens medlemmar
 2. Expertmedlemmar som hör till Människorättsinstitutionen (NHRI)
 3. Utomstående expertmedlemmar som inte hör till Människorättsinstitutionen (NHRI)

1. Människorättsdelegationens medlemmar är

 • Markku Jokinen (ordförande)
 • Elina Nieminen (vice ordförande)
 • Antti Teittinen
 • Riku Virtanen
 • Pirkko Mahlamäki

2. Experter är

 • Minna Verronen (justitieombudsmannens kansli)
 • Mikko Joronen (Människorättscentret)

3. Utomstående experter är

 • Tytti Matsinen
 • Milla Ilonen
 • Eeva Tupi