Internationella avtal

De mänskliga rättigheterna är definierade i internationella människorättsavtal. Rättigheterna gäller i allmänhet äldre personer på samma sätt som de gäller andra människor.

Just nu finns det inga internationella avtal som gäller endast äldres rättigheter. Många människorättsavtal är därför viktiga också för äldre.Avtal som gäller äldre personers rättigheter:  • Europarådets reviderade sociala stadga 
    Artikel 23 tryggar äldre personers rätt till socialt skydd. Äldre måste till exempel få tillräckliga hälsovårdstjänster och stöd för sitt boende. Stadgan är bindande, Finland måste alltså följa den.
  • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
    Artikel 25 (rätt till hälsa) och artikel 28 (tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet) nämner särskilt äldre personer. I Finland trädde konvention i kraft år 2016. Konventionen är bindande.
  • FN:s principer för äldre personer


Principer är inte bindande och Finland måste alltså inte följa det. Det är ändå viktigt och kompletterar andra människorättsavtal. FN godkände principerna år 1991.

År 2014 utnämnde FN den första självständiga sakkunniga som övervakar att äldre personers rättigheter förverkligas.