Äldre personers rättigheter och Människorättscentret

Människorättscentret arbetar för äldre personers rättigheterMänniskorättscentret arbetar för att äldre personers rättigheter ska förbättras.

Målet med arbetet är att påminna alla om att äldres rättigheter är lagstadgade. Människorättscentret vill också påverka människors inställning till äldre.

Människorättscentret arbetar till exempel så här:

  • När Människorättscentret träffar organisationer för äldre personer och andra aktörer samlar de in information om hur äldre har det.
  • Människorättscentret riktar in sin verksamhet på de problem som kommer fram.
  • Människorättscentret publicerar utredningar och analyser.
  • Människorättscentret påverkar beslut och lagar som handlar om äldres rättigheter.Människorättscentret samarbetar med justitieombudsmannenI sitt arbete för äldre personers rättigheter har Människorättscentret ett nära samarbete med riksdagens justitieombudsman.

Justitieombudsmannen övervakar att myndigheterna följer lagen och sköter sina uppgifter. Hen övervakar äldres rättigheter och det bemötande de får till exempel på servicehus, långvården och olika inrättningar.

Justitieombudsmannen övervakar också verksamheten i sådana företag, av vilka kommunerna köper tjänster för äldre personer.

Läs mera om äldre persons rättigheter på justitieombudsmannens sidor (sidan är inte lättläst). PÅ svenska