Uppföljning

Människorättscentret följer med hur våra mänskliga rättigheter förverkligas

Människorättscentret följer med hur de mänskliga rättigheterna förverkligas i Finland .


Hur följer Människorättscentret med vad som händer i Finland?


 • Människorättscentret tar reda på vilka frågor centret ska följa med och varifrån man kan få tillförlitlig information. 
 • Människorättscentret följer med de här frågorna och samlar regelbundet in information. 
 • Människorättscentret gör utredningar och rapporter som berättar om 


Vad gör Människorättscentret med informationen?


 • Utgående från informationen planerar Människorättscentret sin verksamhet och sina prioriteringar. 
 • Informationen hjälper centret att förstå vad det lönar sig att göra. Människorättscentret tar initiativ, ger utlåtanden och skriver rapporter som främjar de mänskliga rättigheterna. 
 • Människorättscentret utvärderar sin verksamhet, till exempel följderna av beslut och åtgärder. 


Hur främjar Människorättscentret de mänskliga rättigheterna?


 • Människorättscentret producerar tillförlitlig information, som myndigheterna kan använda i sitt arbete. De som stiftar lagar kan också använda den här informationen. 
 • Människorättscentret skriver rapporter åt dem som övervakar de internationella avtalen. 
 • Människorättscentret sprider information om de rekommendationer och lösningar som Finland får av de internationella övervakarna. 
 • Människorättscentret hjälper människor och organisationer att delta i arbetet för de mänskliga rättigheterna och lyssnar på deras åsikter. 
 • Människorättscentret lär till exempel poliser, lärare och studerande vad mänskliga rättigheter är. 
 • Människorättscentret riktar information om aktuella frågor till olika grupper.