Grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter i Finland

Våra grundläggande rättigheter står i grundlagen


Våra grundläggande rättigheter är uppräknade i Finlands grundlag. De gäller oss alla och tryggar våra rättigheter och vår frihet. Grundläggande rättigheter är till exempel rätten till arbete samt religionsfriheten.

De grundläggande rättigheterna kan bara begränsas med hjälp av lagen. Den offentliga makten, alltså staten, kommunerna eller myndigheterna, får inte begränsa våra rättigheter utan stöd av lagen.


De mänskliga rättigheterna gäller oss alla


De mänskliga rättigheterna gäller alla människor i världen. Det finns internationella avtal som beskriver rättigheterna. Finland måste respektera de mänskliga rättigheter som vi har godkänt i Finland.

Mänskliga rättigheter grundar sig på internationella avtal, nationella lagar, men också på alla människors gemensamma värderingar. Enligt de mänskliga rättigheterna är varje människa fri och jämlik. Rättigheterna gäller alla i hela samhället, också myndigheter och företag. 


Rättigheterna skyddar oss människor


De grundläggande och mänskliga rättigheterna bildar tillsammans ett system, som ser till att ingen kränker våra rättigheter. Den offentliga makten måste trygga och främja de här rättigheterna.

Rättigheternas lägsta nivå är definierad i internationella avtal, som staterna måste följa. Alla stater kan också ha bättre rättigheter i sitt land, om de vill.

I Finland måste staten aktivt skydda de grundläggande och mänskliga rättigheterna.