Människorättsdelegationen

Människorättsdelegationen samarbetar med många olika aktörer. I synnerhet samarbetar den med myndigheter och organisationer.

Människorättsdelegationen har 20–40 medlemmar. Bland medlemmarna finns till exempel självständiga och oberoende myndigheter som jämställdhetsombudsmannen och barnombudsmannen. Till delegationen hör också andra experter på mänskliga rättigheter.

Människorättscentrets direktör är ordförande för Människorättsdelegationen.

Delegationen väljs för fyra år. Efter fyra år utnämner riksdagens justitieombudsman en ny delegation. Delegationen har 2–4 möten om året.

Läs mera om Människorättsdelegationen.



Vad gör delegationen?



Människorättsdelegationen har följande uppgifter:

  • Delegationen är ett samarbetsorgan, där aktörer som arbetar med människorättsfrågor möts.
  • Delegationen behandlar stora och principiella människorättsfrågor.
  • Delegationen godkänner Människorättscentrets verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.
  • Delegationen arbetar tillsammans med Människorättscentret och riksdagens justitieombudsman för att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förverkligas och övervakar att konventionen följs.

Här ser du vem som är medlem i Människorättsdelegationen.