Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

År 2006 blev FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning färdig (CRPD).

Konventionen är juridiskt bindande för staterna, som måste följa den. Finland godkände konventionen år 2016. Vilka rättigheter har personer med funktionsnedsättning?FN:s människorättskonvention ger alla människor samma rättigheter. I praktiken förverkligas ändå inte rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. De kan till exempel inte alltid leva ett självständigt liv och bestämma om sina egna angelägenheter.

Personer med funktionsnedsättning kan stöta på olika hinder, som attityder, brist på information och till exempel höga trösklar som det gör det svårt att röra sig.

Konventionen för personer med funktionsnedsättning förstärker de rättigheter som tryggas i de andra människorättsavtalen. Staten måste se till att de mänskliga och grundläggande rättigheterna för personer med funktionsnedsättning förverkligas.Förbud mot diskriminering och andra viktiga principer i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningDet viktigaste i konventionen är att ingen får diskriminera personer med funktionsnedsättning. Ingen får heller behandla dem annorlunda än andra människor, bara för att de har en funktionsnedsättning. Staten måste se till att alla i vårt land är jämlika.

Andra viktiga principer i konventionen:

  • Alla ska få bestämma om sig själv.
  • Ingen får diskrimineras. Alla människor har samma värde.
  • Personer med funktionsnedsättning har rätt att delta i samhällets aktiviteter på samma sätt som alla andra.
  • Samhället måste vara hinderslöst och tillgängligt.
  • Män och kvinnor har samma värde.
  • Vi ska respektera att människor är olika och acceptera personer med funktionsnedsättning.
  • Vi ska respektera rättigheterna för barn med funktionsnedsättning.Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ökar kunskapen om deras rättigheterKonventionen ökar vår kunskap om rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. När människor får mera kunskap påverkar det deras attityder. Det påverkar också livet för personer med funktionsnedsättning.

Konventionen ger personer med funktionsnedsättning mera kunskap om sina rättigheter. Då kan de bättre delta i samhällets aktiviteter.Konventionen handlar också om delaktighetI konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning står det att personer med funktionsnedsättning och deras organisationer måste få vara med och fatta alla beslut som gäller dem själva. De ska bli tillfrågade om, och få diskutera, allt som gäller dem själva.Rätt till självständighet och tillgängliga tjänsterKonventionen tryggar att personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv som en del av samhället. Det betyder att de själva kan bestämma var de bor och med vem de bor.

Personer med funktionsnedsättning ska få samma basservice som alla andra, till exempel hälsovård och sociala tjänster. Vid behov ska de också få specialservice, som boendetjänster och transporttjänster.Skäliga anpassningar ökar jämlikhetenSkäliga anpassningar är de förändringar som hjälper personer med funktionsnedsättning att fungera i samhället och få service på samma sätt som alla andra.

Till exempel skolor, arbetsgivare och butiker måste vid behov göra skäliga anpassningar för personer med funktionsnedsättning, så att de kan studera, arbeta eller handla i butiken på samma sätt som alla andra.

Om en myndighet, skola eller arbetsgivare inte gör skäliga anpassningar, är det diskriminering.