Nationella människorättsinstitutionen, NHRI

Nationella människorättsinstitutionen i Finland består av

  • Människorättscentret
  • Människorättsdelegationen 
  • riksdagens justitieombudsmans kansli. 

De är alla opartiska och självständiga aktörer.