Internationellt samarbete

Människorättscentret deltar i europeiskt och internationellt samarbete. Samarbetet hjälper centret att utveckla och trygga våra grundläggande och mänskliga rättigheter i Finland och på andra håll i världen. Det förekommer samma problem med mänskliga rättigheter nästan överallt. Olika länder har också egna särskilda problem.

Människorättscentret samarbetar med följande internationella aktörer:

  • Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
  • Europarådet
  • Förenta nationernas olika enheter
  • människorättsinstitutioner i olika länder.

Människorättsorganisationer i olika länder har gemensamma nätverk för samarbete. Exempel på sådana nätverk är ENNHRI i Europa och GANHRI i hela världen.