FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och den nationella människorättsinstitutionen

Det är Finlands nationella människorättsinstitution, NHRI, som följer med att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förverkligas. NHRI består av Människorättscentret, Människorättsdelegationen och riksdagens justitieombudsman. Deras uppgifter står i lagen.Uppföljning: Människorättscentret och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningUppföljning betyder att Människorättscentret samlar in information om hur konventionen förverkligas. Informationen kan användas till att säkra att konventionen förverkligas bättre i framtiden.

Människorättscentret samlar in information om situationen för personer med funktionsnedsättning i Finland. Med hjälp av informationen kan Människorättscentret säga hur de här personernas rättigheter förverkligas i planeringen och i verkligheten.

Människorättscentret samlar särskilt in information om:

  • Hur framskrider förverkligandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Finland?
  • Vilka problem finns det med förverkligandet?
  • Blir rättigheterna för personer med funktionsnedsättning kränkta i Finland?

Med hjälp av informationen utvecklar Människorättscentret sin verksamhet. Människorättscentret sprider också information hur personer med funktionsnedsättning upplever att deras rättigheter kränks och andra liknande problem.Främjande: Människorättscentret och konventionen om rättigheterna för personer med funktionsnedsättningMänniskorättscentret arbetar för de mänskliga rättigheterna. Centret har följande uppgifter:

  • Människorättscentret arbetar för information, fostran, utbildning och forskning som gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Människorättscentret arbetar också för samarbete i de här frågorna.
  • Människorättscentret tar initiativ och ger utlåtanden för att förbättra ställningen och rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i Finland.
  • Människorättscentret deltar i europeiskt och internationellt samarbete.

Människorättscentret producerar till exempel utbildningsmaterial om mänskliga rättigheter, och centret främjar också rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Dessutom ordnar Människorättscentret möten och gör utredningar och publikationer om rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.Beskydd: Riksdagens justitieombudsman och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningRiksdagens justitieombudsman (JO) beskyddar förverkligandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. JO övervakar att myndigheter och tjänstemän följer konventionen och gör allt det som det står i konventionen att de ska göra. (En myndighet kan vara en domstol, ett ämbetsverk eller en inrättning. Tjänstemän är till exempel poliser eller hälsocentralens läkare.)

Dessutom övervakar justitieombudsmannen att grundläggande och mänskliga rättigheter förverkligas för personer med funktionsnedsättning.

Justitieombudsmannen övervakar myndigheternas verksamhet på följande sätt:

  • Justitieombudsmannen undersöker de klagomål. Den som misstänker att en myndighet behandlar människor fel eller orättvist kan göra ett klagomål.
  • Justitieombudsmannen kan också själv ta initiativ. Det betyder att hen undersöker problem som hen själv har upptäckt.
  • Justitieombudsmannen gör inspektioner. JO inspekterar till exempel boenden för personer med funktionsnedsättning eller gruppboenden för personer med intellektuell funktionsvariation.  Justitieombudsmannen inspekterar särskilt platser där det kan vara svårt för en person att röra sig.