Lagar som handlar om äldre personers rättigheter i Finland

I Finland grundar sig äldre personers rättigheter på grundlagen, som tryggar allas grundläggande rättigheter.   https://lattlast.fi/start/finland/lagar/article-144509-66633-finlands-grundlag

Grundläggande rättigheter är till exempel:

  • rätt till liv
  • jämlikhet
  • skydd för privatlivet
  • rätt till tillräckliga sociala tjänster och hälsovårdstjänster.

Staten och kommunerna måste se till att de grundläggande och mänskliga rättigheterna förverkligas. När riksdagen stiftar lagar och myndigheterna använder lagar i sitt arbete, måste de beakta äldre personers rättigheter. Domstolarna måste beakta äldres rättigheter när de tolkar lagarna.

För många äldre personer är det viktigt att få tillräckliga sociala tjänster och hälsovårdstjänster. Det finns flera lagar som handlar om de här tjänsterna.

Lagar som handlar om sociala tjänster och hälsovårdstjänster (länkarna för till sidor som inte är lättlästa):


Kts.TS onko näistä laeista selkokielistä tekstiä